پارسا – آموزش زبان فارسی – کتاب‌های ترم ۱

200,000 ریال

پارسا

مجموعه کتاب‌های الکترونیکی آموزش زبان فارسی – مهارت‌های یادگیری

ترم یک این مجموعه شامل کتاب‌های آموزش الفبای فارسی، آموزش فارسی عمومی ۱، آموزش خواندن ۱، آموزش شنیدن ۱ و آموزش نوشتن ۱ است.

هر فایل، صرفاً مخصوص استفاده کننده (خریدار) اصلی آن محصول است و فرد تهیه کننده، شرعاً مجاز نیست آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.