پارسا – آموزش زبان فارسی – کتاب‌های ترم ۳

200,000 ریال

پارسا

مجموعه کتاب‌های الکترونیکی آموزش زبان فارسی – مهارت‌های یادگیری

ترم سه این مجموعه شامل کتاب‌های فارسی عمومی ۳، خواندن ۳، شنیدن ۳ و نوشتن ۳ است.

هر فایل، صرفاً مخصوص استفاده کننده (خریدار) اصلی آن محصول است و فرد تهیه کننده، شرعاً مجاز نیست آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.